Corona Liveblog


Dagelijks de belangrijkste ontwikkelingen voor jou als ondernemer op een rij over het coronavirus.

02/04/2020

Moet je, als je betalingsproblemen hebt, ook melding betalingsonmacht doen?

Bij betalingsproblemen door het coronavirus kan worden verzocht om uitstel van betaling voor de verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Als er echt sprake is van zwaar weer, is het raadzaam om ook betalingsonmacht te melden. Als de BV belastingschulden en premies niet kan betalen, kan de bestuurder van de BV privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde schulden: loonheffing, omzetbelasting, premies bedrijfspensioenfonds.

LEES MEER


02/04/2020

Een verlaging van het gebruikelijke loon vanwege de coronacrisis is toegestaan

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit meldt het Forum Fiscaal Dienstverleners. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Lees meer via de onderstaande knop.

LEES MEER


02/04/2020

(UPDATE) Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Ondernemers kunnen automatisch in 1 keer uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Het gaat om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vanwege de coronacrisis. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend. Lees hieronder verder.

LEES MEER


01/04/2020

(UPDATE) Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor DGA’s?

Een DGA kan in principe een beroep kan doen op de TOZO, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn of haar bv vanwege de coronacrisis geen salaris kan uitbetalen. Voor een aandeelhouder die verzekerd is voor de werknemersverzekering komt de werkgever in aanmerking voor de NOW (zie het artikel hieronder). Onduidelijk is nog hoe de Belastingdienst de gebruikelijkloonregeling zal toepassen.

LEES MEER


01/04/2020

De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn bekend. Hoe kun jij hier gebruik van maken?

Minister Koolmees heeft vandaag in een persconferentie de hoofdlijnen van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) besproken en gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer over de NOW regeling via de onderstaande knop.

LEES MEER


30/03/2020

(UPDATE) Noodloket/tegemoetoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

LEES MEER


25/03/2020

(UPDATE) Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Bij de Rabobank en de ING moet je als ondernemer aangeven dat je gebruik wil maken van uitstel van de aflossingsverplichtingen. Bij de ABN AMRO krijgt elke ondernemer uitstel van betaling voor zowel de aflossing als de rente. Wil je dit niet, dan moet je dit uiterlijk 31 maart kenbaar maken. Lees hieronder meer.

LEES MEER


25/03/2020

(UPDATE) Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees in dit artikel meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Wil je meer informatie over of jij in aanmerking komt voor de TOZO? Lees dan hieronder verder.

LEES MEER


23/03/2020

Hebben werknemers die langdurig thuis moeten werken recht op reiskostenvergoeding?

Hoe zit het met de reiskostenvergoeding van werknemers die langdurig thuis moeten werken? Moet je deze als werkgever wel of niet uitkeren? Lees in het onderstaande artikel hoe dit precies zit. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Brummelhuis door te mailen naar f.brummelhuis@hendriksen.nl.

LEES MEER


23/03/2020

Regeling voor ondernemers met onderneming in Nederland maar woonachtig in Duitsland

Woon je in Duitsland maar heb je een onderneming in Nederland? Dan kun je helaas bij inkomensderving door Corona geen gebruik maken van de door het Ministerie aangekondigde versoepelde BBZ-regeling, maar mogelijk wel bij de Duitse overheid aankloppen voor crisisondersteuning. Duitse regelingen zijn bekend bij ons. Neem hiervoor contact op met Marcel Balvers door te mailen naar m.balvers@hendriksen.nl of bel naar 0546 – 62 99 00.


23/02/2020

Coulance voor getroffen bedrijven bij betalen pensioenpremies

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen rekenen op coulance als het gaat om het betalen van de pensioenpremies voor hun personeel. De pensioensector belooft getroffen werkgevers zoveel mogelijk tegemoet komen. Dit heeft polderorgaan Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, afgesproken met de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zullen getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Dit zal gebeuren door met de bedrijven in kwestie een speciale regeling te treffen. Wil je meer informatie over het aanvragen van uitstel van pensioenpremie? Bel dan naar 0546 – 62 99 00 en je wordt geholpen met al je vragen. Je kunt je vraag ook mailen naar f.brummelhuis@hendriksen.nl.


20/03/2020

(UPDATE) Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Bij de Rabobank en de ING moet je als ondernemer aangeven dat je gebruik wil maken van uitstel van de aflossingsverplichtingen. Bij de ABN AMRO krijgt elke ondernemer uitstel van de aflossingsverplichtingen en moet je aan de bel trekken als je hier geen gebruik van wil maken. Dit moet je voor 31 maart doen. Hieronder links naar de desbetreffende banken voor meer informatie. Heb je vragen? Bel dan met je adviseur of naar ons algemene nummer 0546 – 62 99 00.

ABN AMRO RABOBANK ING

20/03/2020

(UPDATE) Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Lees hieronder verder.

LEES MEER


19/03/2020

Heb ik als ondernemer recht op uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen?

Als ondernemer (ZZP’er, eenmanszaak, beslotenvennootschap, Stichting of vereniging) kun je uitstel van gemeentelijke belastingen aanvragen. Je kunt voor alle belastingen waarvoor je een aanslag ontvangt of ontvangen hebt een uitstel aanvragen op alle openstaande bedragen. Je hoeft per RSIN- of KVK nummer slechts één keer een aanvraag in te dienen. Lees hieronder meer over het aanvragen van uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en neem bij vragen gerust contact op met je adviseur.

LEES MEER


19/03/2020

Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Hieronder kun je naar de website van de Rabobank en de ING voor meer informatie.

RABOBANK

ING


18/03/2020

(UPDATE) Hoe zit het met de werktijdverkorting en het aanvragen van een WW?

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers sneller financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was. De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Het aanvraagproces staat los van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten. Wil je meer informatie over de werktijdverkorting? Lees verder door op de onderstaande knop te klikken.

LEES MEER


18/03/2020

Noodloket

Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden. Wil je meer informatie over het noodloket of heb je andere vragen? Bel dan met 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl we helpen je zo snel mogelijk. Voor uitvoering houd deze link in de gaten https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren.


18/03/2020

Hoe kan ik Bbz aanvragen?

Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Wil je weten aan welke eisen je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra tijdelijke ondersteuning? Lees hieronder meer over dit onderwerp.

LEES MEER


18/03/2020

WW-premiedifferentiatie

De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken. Het uitstel, dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, wordt verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020. Heb je vragen over de WW-premiedifferentiatie? Je kunt je adviseur altijd bellen of mailen om vragen te stellen. Daarnaast staan we via telefoonnummer 0546 – 62 99 00 tijdens kantooruren voor je klaar om je te voorzien van antwoorden.


18/03/2020

Hoe kan ik eenvoudiger lenen met overheidsgarantie als mkb’er?

Het kan zijn dat je door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt. Tot 1 april 2021 kun je daarom onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borstelling MKB-Kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Wil je weten of jij gebruik kan maken van deze regeling en hoe dit in zijn werk gaat? Lees hieronder meer over de BMKB-regeling.

LEES MEER


18/03/2020

Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Wil je weten of je dit kunt aanvragen en hoe je een goede motivatie schrijft? Lees hieronder verder.

LEES MEER


18/03/2020

GO-regeling

De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden. Heb je vragen over de GO-regeling bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl


18/03/2020

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor coronagerelateerde aanvragen. Heb je vragen over Qredits bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl


18/03/2020

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020. Heb je vragen over MKB-Landbouwkredieten bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar h.frons@hendriksen.nl


16/03/2020

Coronavirus en de AVG: pas op met informatieverzoeken aan de werknemer!

Stel jij je werknemers die zich ziekmelden tegenwoordig de vraag: ‘Denk je dat je het Coronavirus hebt?’ of: ‘Mogen we je temperatuur meten?’ Maar dit mag allemaal niet onder de AVG. Jij mag je namelijk niet bezighouden met de medische diagnoses van jouw personeel. Betekent dit dan dat je als werkgever niets mag vragen aan (mogelijk) besmettelijk personeel? Lees meer over dit begrijpelijke vraagstuk door op de ‘lees meer’ knop te klikken.

LEES MEER


16/03/2020

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus?

Naast financiële en algemene gevolgen brengt het Coronavirus ook een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen met zich mee voor jou als werkgever. Via de lees meer knop kom je bij een overzicht van veelgestelde vragen met daarbij antwoorden. Heb je vragen over eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen in jouw situatie? Neem contact met ons op door te bellen naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl.

LEES MEER


16/03/2020

HOE MOET JE OMGAAN MET DE MAATREGELINGEN OP DE WERKVLOER?

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. scholen, horecagelegenheden en sportclubs. Daarnaast zijn evenementen waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn verboden. Hebben werknemers klachten zoals milde tot ernstige verkoudheidsklachten of koorts, dan moeten zij thuiswerken. Het advies is daarnaast om sowieso zoveel mogelijk thuis te werken waar kan om besmetting tegen te gaan. Hoe moet je hier als werkgever mee omgaan? Lees meer over dit onderwerp door op de onderstaande knop te klikken.

LEES MEER


 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief