Coronavirus en de AVG


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Welke informatie mag mijn werknemer geven als hij/zij zich ziek meldt?

Werkgevers stellen werknemers momenteel regelmatig de vraag: ‘Denk je dat je het coronavirus hebt?’ of: ‘Mogen we je temperatuur meten?’ Maar dit mag allemaal niet onder de AVG. Je mag zich immers niet bezighouden met de medische diagnoses van jouw personeel. Betekent dit dan dat je als werkgever niets mag vragen aan (mogelijk) besmettelijk personeel? Nee, gelukkig niet. Maar je mag niet samen tot de conclusie komen dat de werknemer het coronavirus heeft. Die diagnose is voorbehouden aan de (bedrijfs)arts. We zetten daarom nog eens op een rij welke informatieverzoeken je bij de zieke werknemer mag neerleggen.

Informatieverzoeken

Een werknemer die (vermoedelijk) ziek of besmet is, moet zich direct telefonisch melden bij zijn werkgever. Je bent vervolgens verplicht om een adequaat stappenplan te volgen, waarbij een doorverwijzing naar de bedrijfsarts noodzakelijk kan zijn. Om te bepalen welke acties er nodig zijn, mag je aan de werknemer het volgende vragen:

 • zijn/haar telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van de afwezigheid;
 • de lopende afspraken en over te nemen werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, maar niet onder welke vangnetbepaling hij/zij valt. Dit houdt geen verband met het coronavirus, maar kan in andere gevallen wel relevant zijn;
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Dit houdt ook geen verband met het coronavirus;
 • of er sprake is van een ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is

(regresmogelijkheid). Dit houdt eveneens geen verband met het coronavirus.

Buiten deze informatie is het dus aan de bedrijfsarts of arbodienst om informatie in te winnen. Betrek de bedrijfsarts of arbodienst dus in een vroeg stadium bij een vermoedelijk geval van Coronavirus. De bedrijfsarts of arbodienst kan vervolgens met spoed contact opnemen met de GGD, om zo te bepalen welke voorzorgsmaatregelen de werkgever binnen zijn bedrijf moet treffen.

Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?

Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op de overeenkomst van opdracht die je met jouw klanten hebt gesloten, of moeten je in dat geval opdraaien voor alle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene of specifieke voorwaarden van jouw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting jou op te schorten, in verband met vrees voor besmetting? Kun je of kan jouw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake als jij of jouw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ontstaan.

Een succesvol beroep op overmacht zal afhankelijk zijn van de positie waarin je verkeert. Ben jij degene die niet kan nakomen, dan zul je al snel het contract of de algemene voorwaarden zo willen uitleggen, dat de uitbraak van het coronavirus inderdaad als overmacht moet worden gezien. Andersom wil je dit natuurlijk liever niet. De beoordeling die hierbij moet plaatsvinden, is:

 1. Wat houdt de tekortkoming in?
 2. Welke contractbepalingen zijn hierover opgenomen?
 3. Wiens algemene voorwaarden zijn leidend?
 4. Hoe is de tekortkoming ontstaan (opgelegd door autoriteiten versus eigen beslissing)?
 5. Hoe moet een en ander (redelijkerwijs) worden uitgelegd?

Heb je vragen over de AVG dan adviseren wij je om contact op te nemen met ons door te bellen naar 0546 – 62 99 00 of om je vraag te mailen naar info@hendriksen.nl We helpen iedereen met vragen zo snel en zo goed mogelijk.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.