Fiscale maatregelen corona


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Hoe kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Update 02/04/2020

Ondernemers kunnen automatisch in 1 keer uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Het gaat om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vanwege de coronacrisis. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.

Ook voor nieuwe belastingaanslagen

Als je in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen krijgt, geldt ook voor die nieuwe belastingaanslagen de bovenstaande termijn waarvoor de Belastingdienst de invordering stillegt. Je hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Boetes

Het kan zijn dat je een boete krijgt als je de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege de coronacrisis. Dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk.
Let op: je hoeft deze boete dus niet te betalen en je hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Meer dan 3 maanden?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort voor jou. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Bel dan naar 0546 -62 99 00 of mail naar d.deruiter@hendriksen.nl.

Update 20/03/2020

Belastingdienst verleent ondernemers meteen uitstel, geen ‘coronaverklaring’ meer nodig

De Belastingdienst geeft ondernemers die vragen om uitstel meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag (19/3) besloten.
De uitstelmogelijkheid bestond al sinds vorige week, maar de Belastingdienst vroeg nog om een ‘aanvullende verklaring’ van een accountant. Daar moest instaan dat het uitstel te maken heeft met de coronacrisis. De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan van het oud-VVD-lid Wybren van Haga en Thierry Baudet van Forum voor Democratie om ‘de bureaucratie rond uitstel van belastingen’ tot een minimum te beperken. Alleen de PvdA en de SP stemden tegen.
Ondernemers en bedrijven die langer uitstel willen dan drie maanden kunnen dat ook aanvragen. Hoe dan ook wil het kabinet de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden, zegt Vijlbrief toe. De fiscus legt ook geen boetes meer op voor te late betaling en over belastingschuld hoeven ondernemers geen rente meer te betalen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Bel dan naar 0546 -62 99 00 of mail naar d.deruiter@hendriksen.nl.

Update 18/03/2020

Uitstel van betaling van belastingen
Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

De komende tijd legt de Belastingdienst geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen van belasting. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Energiebelasting
De heffing van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf zal tijdelijk worden uitgesteld. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.

Voorlopige aanslagen
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Heb je overige vragen of wil je contact met ons opnemen als derde deskundige om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen? Bel dan naar 0546 -62 99 00 of mail naar d.deruiter@hendriksen.nl.

Update 16/03/2020

Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kun je bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing, als jouw bedrijf door het coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. Je moet dit wel schriftelijk kunnen motiveren. Ook moet je een verklaring van een derde deskundige hebben, waarin wordt verklaard dat je op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen hebt van tijdelijke aard. Ook moet daarin worden aangetoond dat je de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat jouw onderneming levensvatbaar is. De verklaring mag je ook binnen twee weken na indiening van het verzoek nazenden. De derde deskundige kan o.a. een financieel adviseur of accountant zijn. Je stuurt het verzoek om uitstel van betaling met motivatie en (eventueel later) de verklaring van de derde deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100 6400
AC Heerlen

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.

Verzuimboetes

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan je opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of je afnemers heeft die door het coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kun je onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen.

Voorlopige aanslagen

Betaal je nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst door het coronavirus? Laat dan jouw voorlopige aanslag aanpassen. Dat kunt je uitbesteden aan jouw adviseur. Wil je de aanpassing zelf doen, dan doe je dit voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Heb je overige vragen of wil je contact met ons opnemen als derde deskundige om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen? Bel dan naar 0546 -62 99 00 of mail naar d.deruiter@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.