Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Leveringsplicht Cosun versoepeld

16 augustus 2018 | Agro

Vanwege de gevolgen van de extreme droogte gaat Cosun dit jaar anders om met ontheffingen op de leveringsplicht van suikerbieten. De leveringsplicht is 850 kg suikerbieten (bij 17% suiker) per ledenleveringsbewijs (LLB). Normaal gesproken moeten telers

Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16 augustus 2018 | Loonbelasting

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. Dat betekent dat er een bijtelling bij het inkomen moet plaatsvinden, tenzij blijkt

Lees meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16 augustus 2018 | Arbeidsrecht

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat zij ten aanzien daarvan van elkaar mogen verwachten, van belang zijn. Een

Lees meer

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16 augustus 2018 | Onroerende zaken

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend zouden

Lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

9 augustus 2018 | Subsidies

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en

Lees meer

Droogtemaatregelen

9 augustus 2018 | Agro

De landbouw heeft flink te lijden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit de sector is de minister van LNV verzocht om rekening te houden met de uitzonderlijke droogte en coulance te betrachten bij (de uitvoering van)

Lees meer

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

9 augustus 2018 | Agro

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welke dit jaar gebruikt moet worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee. Belangrijke aanpassingen zijn het instellen van een ondergrens voor de melkproductie en een bovengrens

Lees meer

Geen werk, geen loon

9 augustus 2018 | Arbeidsrecht

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de werknemer recht op loon heeft als hij zijn werk niet heeft verricht door een oorzaak die voor

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting

9 augustus 2018 | Overige heffingen

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld kosten.
De naheffingsaanslag betrof een bedrag van € 63,50, waarvan € 2,60 parkeerbelasting voor een

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief