Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

2 augustus 2018 | Agro

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.
BeleidsregelMet de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen

Lees meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

2 augustus 2018 | Ondernemingswinst

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een bedrijfsgebouw. Afschrijving in een kalenderjaar is slechts mogelijk als de boekwaarde van het gebouw

Lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

2 augustus 2018 | Subsidies

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. De regeling is bedoeld voor zorginstellingen

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

2 augustus 2018 | Arbeidsrecht

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze regel is een ontslag op staande voet. Daarvoor moet een dringende reden bestaan. De werkgever

Lees meer

Jubileum Richard Timmerhuis

1 augustus 2018 | Algemeen

Jubileum Richard Timmerhuis Op 1 augustus vierde Richard Timmerhuis zijn 12,5 jarig jubileum bij Hendriksen Accountants en Adviseurs. Hij door Chris Rikhof en zijn naaste collega’s in het zonnetje gezet! Wij willen Richard bedanken voor zijn geweldige inzet en collegialiteit in de afgelopen jaren. We hopen dat hij nog lang bij Hendriksen werkzaam zal zijn. […]

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

27 juli 2018 | Omzetbelasting

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. Niet alle in rekening gebrachte omzetbelasting is aftrekbaar. Het Besluit uitsluiting aftrek

Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

26 juli 2018 | Omzetbelasting

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een aantal gevallen geldt een verleggingsregeling en wordt de omzetbelasting geheven van de afnemer van de

Lees meer

Aandachtspunten EA-vanggewassen

20 juli 2018 | Agro

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Op welke zaken moet nog meer gelet worden?
Wijziging zaaidatumIn de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief