Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Scholingsuitgaven

7 juni 2018 | Inkomstenbelasting

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan een drempel van € 500. Scholingsuitgaven zijn uitgaven die worden gedaan voor het volgen van een opleiding of een studie, met het oog op het verwerven

Lees meer

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

7 juni 2018 | Agro

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie wil de minister van LNV vasthouden aan de invoering van het verbod. Voor een verantwoorde ingroei naar dit verbod verleent ze

Lees meer

Wijziging btw-plicht en verzekeringen

7 juni 2018 | Agro

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor ondernemers, die daardoor verplicht over moesten stappen naar de reguliere btw-regeling, kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeringen. De uitkering die ontvangen wordt bij een schade, is

Lees meer

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

7 juni 2018 | Agro

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs, die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest.
Voorwaarden 2018

Een

Lees meer

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

31 mei 2018 | Agro

Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker). Het jongvee werd overgeschreven op het UBN-nummer van de opfokker, maar de melkveehouder bleef de

Lees meer

Daling pachtnormen gras- en bouwland

31 mei 2018 | Agro

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012

Lees meer

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31 mei 2018 | Loonbelasting

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van personeelsuitje vaak een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen is de

Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31 mei 2018 | Arbeidsrecht

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat beding was het een werknemer verboden na uitdiensttreding gedurende zes maanden te werken voor

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief