Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12 juli 2018 | Inkomstenbelasting

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden

Lees meer

Mogelijkheden grasland scheuren in de zomer

5 juli 2018 | Agro

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?
Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een

Lees meer

Grensoverschrijdende constructies

5 juli 2018 | Algemeen

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 zijn adviseurs, zoals belastingadviseurs en accountants, verplicht

Lees meer

Uitbreiding geboorteverlof partner

5 juli 2018 | Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de geboorte van een kind vijf in plaats van twee dagen

Lees meer

Evaluatie EIA

5 juli 2018 | Ondernemingswinst

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van

Lees meer

Hoe Hendriksen uw gegevens beschermt

2 juli 2018 | Kantoornieuws

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Over hoe Hendriksen uw gegevens beschermt, hebben wij u al eerder geInformeerd. Hier vindt u onze privacyverklaring met daarin o.a.: “De persoonsgegevens die u via de website of

Lees meer

Antibioticagebruik veehouderij opnieuw verminderd

28 juni 2018 | Agro

Uit de jaarlijkse rapportage van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) blijkt dat het antibioticagebruik in de veehouderij opnieuw is afgenomen. De SDa heeft nieuwe benchmarks vastgesteld voor het antibioticagebruik in de komende

Lees meer

Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

28 juni 2018 | Agro

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten minste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief