Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12 mei 2022 | MKB

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals

Lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

12 mei 2022 | MKB

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van een

Lees meer

Stijgende rentes op leningen

10 mei 2022 | Kantoornieuws

De laatste weken lopen rentes op leningen sterk op. Waar de rente op de Nederlandse tienjarige staatslening begin dit jaar nog circa 0% was, is deze inmiddels opgelopen naar 1,27%. Hetzelfde patroon is ook zichtbaar in de Verenigde Staten. Daar bedroeg

Lees meer

Schending wederindiensttredingsverplichting

5 mei 2022 | Arbeidsrecht

Een werknemer in vaste dienst geniet ontslagbescherming. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden beËindigd als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet

Lees meer

Referentieobjecten WOZ-waardering

5 mei 2022 | MKB

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De belanghebbende bestreed de vastgestelde waarde aan de hand van drie referentieobjecten die aan dezelfde weg gelegen waren. De waardematrix

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief