Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Teruggaafregeling bpm

11 mei 2023 | Autobelastingen

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister komt te vervallen omdat het motorrijtuig buiten Nederland wordt gebracht en wordt ingeschreven in een andere lidstaat van de

Lees meer

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

11 mei 2023 | Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse beËindiging. De overeenkomst eindigt in dat geval van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is. Als de overeenkomst voor zes maanden of langer is

Lees meer

Kamerbrief gerichte ondersteuning in 2024

4 mei 2023 | Algemeen

Het op Prinsjesdag 2022 voorgestelde generieke pakket koopkrachtmaatregelen geldt alleen voor 2023. Voor een deel van de huishoudens zal het einde van de koopkrachtmaatregelen per 2024 leiden tot financiËle problemen. Waar nodig wil het kabinet kwetsbare

Lees meer

Toelichting eco-activiteit groene braak

4 mei 2023 | Agro

Eén van de eco-activiteiten die in het nieuwe GLB toegepast kan worden, is ‘groene braak’. Het perceel moet dan in de periode 31 mei tot en met 31 augustus voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te

Lees meer

Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken

4 mei 2023 | Agro

In de Gecombineerde opgave moet voor de eco-regeling aangegeven worden welke eco-activiteiten dit jaar uitgevoerd worden. Deze aanmelding is mogelijk tot 15 juni. Door RVO.nl is steeds gecommuniceerd dat bij twijfel of een eco-activiteit uitgevoerd wordt,

Lees meer

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

4 mei 2023 | MKB

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is genomen in het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2023. Ondanks de beËindiging van de regeling erkent het kabinet dat de noodzaak voor een leven lang

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.