Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

17 mei 2018 | Agro


(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Dit zijn de zogenaamde equivalente maatregelen. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich tot 1 juni 2018 aanmelden bij RVO.nl via Mijn Dossier.

Mogelijke maatregelen
Voor dit jaar zijn er vier equivalente maatregelen waarvoor men zich kan aanmelden, namelijk:

  • hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘neutraal’;
  • rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden.

Voorwaarden
Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden, welke te vinden zijn op de websitewww.rvo.nl. Daar is ook te vinden voor welke gewassen de maatregelen mogelijk zijn. Let erop dat deelname aan de maatregelen in sommige gevallen beperkingen oplevert in het gebruik van drijfmest.

Combineren van maatregelen
De equivalente maatregel ‘hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten’ mag niet gecombineerd worden met de equivalente maatregel ‘rijenbemesting in maïs’ en evenmin met de stikstofdifferentiatie.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.