Aanmelding stikstofdifferentiatie

17 januari 2019 | Agro


Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moet men zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende industrie leveren. Zij maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor menselijke consumptie.

Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor wintertarwe en -gerst een opbrengst van meer dan 9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hectare. De extra norm per hectare per jaar is: suikerbieten 15 kg, fritesaardappelen 30 kg, wintertarwe 15 kg, zomertarwe en wintergerst 20 kg en zomergerst 30 kg.

Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.