Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten

15 november 2018 | Agro


Op 20 december 2017 heeft de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer de verwachting uitgesproken, dat het stelstel van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten zal worden gehandhaafd tot en met 31 december 2027. Dit was voor de Belastingdienst reden om de termijn van afschrijving op bestaande rechten, die zijn aangekocht voor 1 januari 2018, te verlengen tot de datum van 31 december 2027. Na een verzoek van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) is de Belastingdienst op haar standpunt teruggekomen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen rechten verkregen vóór 1 januari 2018 en rechten die verkregen zijn vanaf 1 januari 2018.

Op varkens- en pluimveerechten verkregen voor 1 januari 2018 kan ook na deze datum een jaarlijkse afschrijving van 20% plaatsvinden. Voor varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten, verkregen op of na 1 januari 2018, geldt een afschrijvingstermijn tot de einddatum 31 december 2027.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.