Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

17 januari 2019 | Agro


Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht. Er bestond echter discussie of een drukregistratievoorziening voor alle spuitapparatuur noodzakelijk is of in bepaalde gevallen onredelijk kan zijn. De verplichting riep weerstand op en er was behoefte aan keuzemogelijkheden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een kamerbrief dat de dialoog met betrokkenen heeft geleid tot de volgende invulling:

  • Spuitdoppen, die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar, worden niet meer in de lijst met driftreducerende doppen vermeld, omdat het niet aannemelijk is dat deze in de landbouwpraktijk bij de juiste spuitdruk gebruikt worden.
  • Voor spuitdoppen, die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistofmengdoppenis een drukregistratievoorziening vereist.
  • Voor spuitdoppen, die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar, en voor spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorziening isgeen drukregistratievoorziening vereist, omdat deze niet of minder doelmatig is.
  • Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen, die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistofmengdoppen een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.

Deze invulling moet agrarische ondernemers en loonwerkers de gewenste keuzemogelijkheden bieden. Ondernemers hebben volgens de staatssecretaris logischerwijs tijd nodig om, afhankelijk van hun specifieke omstandigheden, een keuze te maken en deze uit te voeren. 2019 is daarom een overgangsjaar. Er wordt een handhavingsprotocol ontwikkeld. Dit voorziet ook in situaties waarin een ondernemer een verplichting tot de aanschaf van een nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek of drukregistratievoorziening aangaat, maar levering niet in 2019 kan plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat bedrijven, die aantoonbaar investeren, dit in 2020 kunnen uitvoeren. Onderdeel van het handhavingsprotocol is dat het bevoegd gezag ondernemers in 2019 zal wijzen op de nieuwe voorwaarden indien een in de praktijk aangetroffen landbouwspuit nog niet voldoet aan het vastgestelde kader.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.