Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

6 september 2018 | Agro


RVO.nl is momenteel bezig met het (op verzoek) afgeven van beschikkingen fosfaatrechten voor houders van vrouwelijk jongvee van vleesvee. Uit de beschikkingen blijkt dat RVO.nl zich op het standpunt stelt dat er alleen fosfaatrechten kunnen worden toegekend aan op 2 juli 2015 aanwezig vrouwelijk jongvee dat op enig tijdstip na deze peildatum een kalf heeft gekregen. RVO.nl neemt een hier voor haar veilig standpunt in, maar het gebruikte criterium is niet correct. Het gaat er namelijk om of het op 2 juli 2015 aanwezige jongvee op dat moment was bedoeld om op termijn een kalf te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jongvee in eerste instantie is bestemd om een kalf te krijgen, maar uiteindelijk geen kalf krijgt. Bijvoorbeeld, het dier wil niet drachtig worden of de veehouder besluit het dier op geslachtsrijpe leeftijd niet te laten dekken of insemineren vanwege onvoldoende ontwikkeling.

In voorkomende gevallen kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het is dan wel raadzaam om het standpunt met bewijsstukken te onderbouwen, bijvoorbeeld een dekregistratie waaruit blijkt dat het dier wel is geïnsemineerd of gedekt, maar uiteindelijk niet drachtig is geworden.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.