Betaal leges derogatie tijdig

24 januari 2019 | Agro


Evenals voorgaande jaren zijn deelnemers aan derogatie een bedrag verschuldigd voor de monitoring van de milieueffecten. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald op basis van de oppervlakte die men opgeeft bij de Gecombineerde opgave. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Nieuw is dit jaar dat er binnen dertig dagen na de aanvraag van derogatie een bedrag van € 50 aan leges betaald moet worden. De factuur voor deze leges wordt automatisch aangemaakt bij de aanmelding en is daarna te vinden in Mijn Dossier. Deze factuur wordt niet per post toegezonden! Het is essentieel dat deze factuur tijdig betaald wordt. Gebeurt dit niet, dan wordt er geen derogatie verleend.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.