Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Mogelijkheden grasland scheuren in de zomer

5 juli 2018 | Agro

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?
Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een

Lees meer

Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

28 juni 2018 | Agro

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten minste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen

Lees meer

Antibioticagebruik veehouderij opnieuw verminderd

28 juni 2018 | Agro

Uit de jaarlijkse rapportage van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) blijkt dat het antibioticagebruik in de veehouderij opnieuw is afgenomen. De SDa heeft nieuwe benchmarks vastgesteld voor het antibioticagebruik in de komende

Lees meer

Tegemoetkoming fruitschade door vogels

21 juni 2018 | Agro

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van

Lees meer

Rechter verwerpt gps-meting percelen

21 juni 2018 | Agro

Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een gps-meting laten uitvoeren door een meetbureau, waarbij

Lees meer

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

14 juni 2018 | Agro

Het kabinet wil de vleeskalversector een stimulans geven om door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Zij wil daarom subsidie verstrekken aan vleeskalverenhouders die investeren in welzijnsvriendelijke vloeren of

Lees meer

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

14 juni 2018 | Agro

De forfaitaire fosfaatproductie per koe is afhankelijk van de hoogte van de melkproductie: hoe meer melk een koe produceert, hoe hoger de fosfaatproductie. Echter, een melkveehouder, die meer dan 50% van de geproduceerde melk op het eigen bedrijf zelf

Lees meer

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

7 juni 2018 | Agro

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie wil de minister van LNV vasthouden aan de invoering van het verbod. Voor een verantwoorde ingroei naar dit verbod verleent ze

Lees meer

Wijziging btw-plicht en verzekeringen

7 juni 2018 | Agro

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor ondernemers, die daardoor verplicht over moesten stappen naar de reguliere btw-regeling, kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeringen. De uitkering die ontvangen wordt bij een schade, is

Lees meer

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

7 juni 2018 | Agro

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs, die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest.
Voorwaarden 2018

Een

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief