Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

18 juni 2020 | Corona update

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Een van de onderwerpen betreft wanneer en in welke

Lees meer

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

18 juni 2020 | Corona update

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke

Lees meer

Tozo niet voor student-ondernemers

18 juni 2020 | Corona update

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin is geregeld dat personen jonger dan 27 jaar geen recht

Lees meer

Vangnetregeling flexwerkers

11 juni 2020 | Corona update

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan worden gemaakt voor de groep die werkloos is geworden door de coronacrisis maar niet voldoet aan de

Lees meer

Wijziging Regeling EZK- en LNV-subsidies

11 juni 2020 | Corona update

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gepubliceerd. Het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten voor

Lees meer

Aanpassing GO-regeling gepubliceerd

11 juni 2020 | Corona update

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies hebben een vervaldatum van 1

Lees meer

TOFA wordt ingevoerd

11 juni 2020 | Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) komt.

Voorwaarde voor deelname aan de TOFA is dat een flexibele

Lees meer

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

4 juni 2020 | Corona update

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.0.

NOW

Het

Lees meer

Aanpassingen in noodpakket 2.0

4 juni 2020 | Corona update

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele aanpassingen van het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. De belangrijkste aanpassing is een verlenging van de duur

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief