Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

14 oktober 2021 | Lonen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

7 oktober 2021 | MKB

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept.

De maximum uurprijzen zijn als volgt

Lees meer

Aanpassing kindgebonden budget

30 september 2021 | Lonen

De staatssecretaris van SZW heeft een aanpassing van de regeling van het kindgebonden budget ter consultatie gepubliceerd. Doel van de wijziging is om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Het totale bedrag aan kindgebonden budget

Lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

8 juli 2021 | MKB

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt:

voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87;
voor een kind, dat 6 jaar of

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27 mei 2021 | MKB

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en

Lees meer

Herstelregelingen kinderopvangtoeslag

25 maart 2021 | Lonen

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, waaronder het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30.000 aan gedupeerde ouders en het aanpassen van de compensatieregeling. Het

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

25 februari 2021 | Lonen

Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor

Lees meer

Urennorm kinderopvangtoeslag 2020 gewijzigd

11 februari 2021 | Lonen

Het Besluit kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2020 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op werkende ouders die aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen is gekoppeld aan

Lees meer

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari 2021 | Lonen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling zijn

Lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag

7 januari 2021 | Lonen

De minister voor Medische Zorg heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag per 1 januari 2021 gewijzigd. Een verzekerde met een rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting van meer dan € 118.479 heeft geen recht op

Lees meer

Bedragen kindgebonden budget 2021

10 december 2020 | Lonen

De regeling, waarmee de bedragen voor het kindgebonden budget voor het jaar 2021 zijn vastgesteld, is in het Staatsblad geplaatst.

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke regeling. De hoogte van het bedrag aan kindgebonden budget dat een

Lees meer

Vaststelling uurprijzen kinderopvang 2021

22 oktober 2020 | Lonen

De maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 zijn definitief vastgesteld. De definitieve bedragen wijken niet af van de eerder gepubliceerde voorlopige bedragen.

Maximum uurprijs
2020
2021

Dagopvang

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief