Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

11 juni 2020 | MKB

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit ontwerpbesluit worden de voor 2020 geldende maxima verhoogd met

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14 mei 2020 | MKB

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu

Lees meer

Kamervragen afschaffing stelsel zorgtoeslag

7 mei 2020 | Lonen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over afschaffing van de zorgtoeslag zonder dat dit inkomenseffecten heeft.

De kern van het betoog is dat tegenover de afschaffing van de zorgtoeslag mensen

Lees meer

Overzicht wetgeving op gebied van toeslagen

7 mei 2020 | Lonen

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van wetgeving op het gebied van toeslagen. Bij de Kamer is inmiddels het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. Dit wetsvoorstel bevat de wettelijke

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari 2020 | MKB

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind

Bedrag

0 t/m 5 jaar

€ 221,49

6 t/m 11 jaar

Lees meer

Moties debatten toeslagen

19 december 2019 | Lonen

Bij de debatten in de Tweede Kamer over de misstanden bij de uitvoering van de toeslagenregelingen zijn diverse moties ingediend. De meest verstrekkende motie roept de regering op om de toeslagenregelingen af te schaffen en te vervangen door andere

Lees meer

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21 november 2019 | Toeslagen

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met ingang van

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020 definitief

7 november 2019 | Lonen

De eerder gepubliceerde geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020 zijn inmiddels definitief vastgesteld. De bedragen zijn als volgt:

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17.
De maximum uurprijs

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

8 augustus 2019 | Toeslagen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020.

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17.
De maximum

Lees meer

Wijziging kindgebonden budget aangenomen

8 augustus 2019 | Lonen

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget aangenomen. De kern van het wetsvoorstel is een verhoging van de inkomensgrens voor paren. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het eenmalig niet-indexeren

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019 | Toeslagen

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2019

4 januari 2019 | Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind
Bedrag

0 t/m 5 jaar
€ 219,97

6 t/m 11 jaar
€ 267,10

12 t/m 17 jaar
€ 314,24
KinderopvangDe maximum uurprijzen voor

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief