Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

17 september 2020 | Agro


Agrariërs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen. De overheid houdt een internetconsultatie, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel. Op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving staat een reactieformulier, waarmee men tot 3 oktober zijn mening kan geven over de afschaffing van de geborgde zetels.

Het waterschap heeft diverse taken, waarvan de meeste de agrariërs raken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de inkomsten van het waterschap afkomstig uit de landbouw. Zonder geborgde zetels is het gevaar groot dat de partijen in het bestuur van het waterschap besluiten nemen die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de agrariërs zonder dat zij daarbij betrokken zijn geweest. Daarom is het belangrijk dat agrariërs hun mening geven over de afschaffing van de geborgde zetels.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief