Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

5 juli 2018 | Agro


In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2017 blijkt dat de fosfaatproductie met 6,2 miljoen kg is gedaald naar 169 miljoen kg fosfaat en daarmee onder het plafond is gebleven. De stikstofproductie is echter boven het plafond uitgekomen door een stijging met 8 miljoen kg naar 512 miljoen kg stikstof.

Fosfaat
De fosfaatproductie van de melkveehouderij over het jaar 2017 bedroeg 86,6 miljoen kg en lag daarmee nog iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De productie in de pluimveehouderij was vrijwel gelijk aan het sectorplafond van 27,4 miljoen kg fosfaat. Bij de overige sectoren was sprake van een onderschrijding van de sectorplafonds.

Stikstof
De overschrijding van het stikstofplafond is geheel toe te rekenen aan de melkveehouderij. De stikstofproductie is met bijna 3% gestegen naar 303 miljoen kg stikstof, ruim hoger dan het sectorplafond van 282 miljoen kg. Als oorzaken van de toename van de stikstofproductie in de melkveehouderij noemt het CBS een daling van het aandeel snijmaïs in het rantsoen (krimp areaal en lagere hectareproductie van maïs) en een hoger stikstofgehalte van het gras. In de overige sectoren was de stikstofproductie lager dan de sectorplafonds.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.