Geitenhouderij in Utrecht op slot

12 juli 2018 | Agro


De provincie Utrecht heeft besloten de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen met meer dan tien geiten met ingang van 11 juli 2018 te verbieden. De provincie acht het met de huidige kennis van zaken over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving noodzakelijk om in vigerende bestemmingsplannen of beheersverordeningen opgenomen mogelijkheden voor de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen, alsmede de omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen, te beëindigen. De regeling geldt in ieder geval totdat er meer duidelijkheid bestaat over de oorzaak van de verhoogde gezondheidsrisico’s en daarmee ook de mogelijkheden deze risico’s te voorkomen.

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland hebben vorig jaar al een ‘geitenstop’ ingevoerd.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.