Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

30 augustus 2018 | Agro


In het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie aangaande het stelsel van fosfaatrechten is een belangrijke voorwaarde opgenomen: het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden. Dit houdt in dat op 1 januari 2018 nog voldoende productiecapaciteit op het bedrijf aanwezig moet zijn om met melkvee (waaronder vrouwelijk jongvee van vleesvee) de hoeveelheid fosfaat te produceren waarvoor rechten zijn toegekend. Wanneer de productiecapaciteit op 1 januari 2018 niet meer voldoende aanwezig was, dient het aantal toe te kennen fosfaatrechten in overeenstemming te worden gebracht met de productiecapaciteit van het bedrijf op 1 januari 2018.

Voornemen herbeschikking fosfaatrechten
Er zijn inmiddels enkele gevallen bekend waarbij deze toetsing is toegepast. Wanneer RVO.nl een vermindering wil toepassen, ontvangt men eerst een ‘Voornemen herbeschikking fosfaatrechten’ waartegen men een zienswijze kan indienen.

Stoppersregeling
Een belangrijke groep bedrijven die door deze voorwaarde kan worden getroffen, zijn de melkveehouders die hebben deelgenomen aan de stoppersregeling.

Pas op bij koop en verkoop fosfaatrechten
De voorwaarde vormt ook een risico voor zowel de verkoper als de koper van fosfaatrechten in het geval de verkoper op 1 januari 2018 over onvoldoende productiecapaciteit beschikte. Deze rechten kunnen alsnog deels of geheel worden teruggevorderd.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.