Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

12 juli 2018 | Agro


In het regeerakkoord van het najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen zou uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico’s. Ter invulling hiervan heeft de minister van LNV onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten met verschillende partijen over een gecombineerde aanpak langs twee sporen.

Spoor 1: sanering en bedrijfsbeëindiging
Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden (de bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet) door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Varkenshouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een vaste marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en voor een nader vast te stellen beëindigingsvergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Er moet nog besloten worden of het doelmatig is ‘gedoogstoppers 2020’ toe te laten tot de saneringsregeling.

Voor dit spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. De openstelling wordt voorzien in twee tranches: halverwege 2019 en in het tweede kwartaal van 2020.

Spoor 2: brongerichte verduurzaming
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in innovatieve brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen in de varkenshouderij en voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. Op middellange en lange termijn moet dit leiden tot een forse reductie en het brongericht voorkomen van schadelijke emissies (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en endotoxinen) uit stallen. In totaal is hiervoor een budget van € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Voorts wordt er € 8 miljoen gereserveerd voor de verschillende flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij bovenop de al eerder hiervoor gereserveerde middelen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.