Hoogste rechter wijst verlenging POR-regeling af

10 april 2019 | Agro


Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 9 april 2019 de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod (POR-regeling) ongegrond verklaard.

In het kader van de POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) konden varkens- en pluimveehouders tijdelijk een ontheffing krijgen van het uitbreidingsverbod.  Zij hoefden slechts 50% van de voor uitbreiding van het bedrijf benodigde productierechten aan te kopen, mits zij investeerden in mestverwerking. De ontheffingen hadden een einddatum (31 december 2017).

Volgens het College waren de looptijd en de einddatum (31 december 2017) van de ontheffing vanaf het begin duidelijk. Uit het feit dat met deze einddatum was aangesloten bij de datum dat de varkens- en pluimveerechten mogelijk zouden komen te vervallen, volgde niet dat de verleende ontheffingen zouden doorlopen zolang het stelsel van dierrechten zou blijven bestaan. In 2017 heeft de overheid meerdere keren aangegeven dat de regeling niet zou worden verlengd.  

De keuze om wel of niet deel te nemen aan de POR-regeling is volgens het College een ondernemerskeuze geweest, die achteraf bezien mogelijk verkeerd is uitgepakt.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief