Iedere varkenshouder betaalt mee aan onderzoek

11 juni 2020 | Agro


De Minister van LNV heeft onlangs een aanvraag van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gehonoreerd voor het algemeen verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. De POV vertegenwoordigt 67% van de varkensbedrijven en 79% van de varkensproductie in Nederland.

Het onderzoek bevat de thema’s leefomgeving en milieu, circulaire economie, klimaat en energietransitie, robuuste en gezonde varkens en markt, consument en ketensamenwerking. De POV boogt met dit onderzoeksprogramma kennis te ontwikkelen, waarmee ieder Nederlands varkenshouderijbedrijf zijn verdienmodel kan verbeteren.

De aanvraag van de POV strekt ertoe ondernemers die geen lid zijn van deze organisatie te binden. Dat betekent dat deze ondernemers verplicht worden zich te registreren bij de POV en aan de POV een financiële bijdrage af te dragen. Het algemeen verbindend verklaren geldt tot het einde van dit jaar.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.