Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

8 november 2018 | Agro


Zoogkoeienhouders, die over fosfaatrechten beschikken, konden zich tot en met 6 november aanmelden voor de vrijstellingsregeling. Met deze aanmelding komen de fosfaatrechten te vervallen. Aanmelden na 6 november is nog wel mogelijk, maar RVO.nl kan dan niet meer garanderen dat de aanmelding tijdig door haar wordt afgehandeld. Bedrijven zonder fosfaatrechten kunnen zich nog tot 1 december aanmelden.

Een zoogkoeienhouder is altijd vrij om zijn deelname aan de vrijstellingsregeling te beëindigen en valt dan terug op de normaal geldende regels voor het houden van rundvee. Als de fosfaatrechten op het moment van beëindigen van de deelname nog niet zijn doorgehaald, blijven de rechten behouden. Zijn de rechten wel doorgehaald, dan kan binnen zes weken na het nemen van het besluit van doorhaling bezwaar gemaakt worden om het doorhalen teniet te doen. Bedrijven, die nog een bezwaarprocedure hebben lopen bij RVO.nl, kunnen na ontvangst van de beslissing op bezwaar alsnog besluiten geen gebruik te maken van de vrijstelling. Dit moeten zij schriftelijk doorgeven aan RVO.nl. Het doorhalen van de rechten zal dan niet uitgevoerd worden.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.