Leveringsplicht Cosun versoepeld

16 augustus 2018 | Agro


Vanwege de gevolgen van de extreme droogte gaat Cosun dit jaar anders om met ontheffingen op de leveringsplicht van suikerbieten. De leveringsplicht is 850 kg suikerbieten (bij 17% suiker) per ledenleveringsbewijs (LLB). Normaal gesproken moeten telers een ontheffing van de leveringsplicht aanvragen indien ze verwachten niet aan deze leveringsplicht te kunnen voldoen. Dit jaar geeft Cosun een ontheffing van de leveringsplicht aan alle bietentelers die, op basis van hun uitgezaaide areaal, onder normale omstandigheden zouden kunnen voldoen aan de leveringsplicht. Telers, die op basis van hun opgegeven areaal vermenigvuldigd met hun gemiddelde opbrengst over vijf jaar uitkomen boven hun leveringsplicht, hoeven geen ontheffing aan te vragen. Bij de berekening van het gemiddelde worden het jaar met de hoogste en het jaar met de laagste opbrengst niet meegenomen. Uitgangspunt is dat alle geoogste bieten geleverd worden aan Cosun.

Zo’n 5% van de telers heeft scherper dan deze norm gezaaid. Zij zullen wel een ontheffing aan moeten vragen indien ze niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. De raad van beheer zal individueel beoordelen of een ontheffing van de leveringsplicht zal worden verleend.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.