Mogelijkheden grasland scheuren in de zomer

5 juli 2018 | Agro


Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?

Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een stikstofbehoeftig gewas wordt ingezaaid. Wanneer het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof, is het nemen van een representatief grondmonster (scheurmonster) verplicht.

Voor grasland op zand- en lössgrond is het scheuren in de zomermaanden in principe niet mogelijk. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen c.q. vrijstellingen:

  • Derogatiebedrijven mogen het grasland tussen 1 juni en 31 augustus scheuren en weer opnieuw inzaaien met gras. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de RVO. Een scheurmonster is niet noodzakelijk, maar men krijgt wel een korting van 50 kg stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest).
  • Bij schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, kan men zich onder voorwaarden tot en met 31 augustus aanmelden bij de RVO. De uiterste herinzaaidatum is 15 september. Minimaal 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is, moet beschadigd zijn en de verwachte grasopbrengst moet minimaal 25% lager zijn. Dit moet blijken uit een rapport van een geregistreerd schade-expert. Het nemen van een scheurmonster is noodzakelijk, indien het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.