Openstelling TEK-regeling op 21 maart

16 maart 2023 | Agro


Vanaf 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur is de regeling ‘Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb’ opengesteld voor mkb-ondernemers.De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Gedurende de aanmeldperiode kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • De onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De onderneming, stichting of vereniging is uiterlijk op 31 december 2002 ingeschreven in het handelsregister.
  • Minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
  • Er is sprake van een zakelijk energiecontract (contract op naam van de onderneming, vereniging of stichting).
  • Er is geen sprake van een vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling (€ 1,19 /m3 voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit). Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Berekening energie-intensiteit

Of aan de energie-intensiteitseis wordt voldaan, wordt berekend op basis van een schatting van het jaarverbruik door de netbeheerder en de zogeheten modelprijs 2022. Deze modelprijs is door het CBS vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Subsidie

Er wordt alleen subsidie verstrekt als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit (drempelprijzen). Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Voorschot

Er wordt een voorschot van 50% verstrekt, waarbij een prijs van € 0,60 per kWh elektriciteit en € 2,00 per m3 gas wordt gehanteerd.

Subsidievaststelling

De aanvrager moet uiterlijk op 31 mei 2024 een vaststellingsaanvraag indienen. De definitieve subsidie wordt berekend op basis van de nog vast te stellen modelprijs 2023.

Vragen? Neem contact op met jouw adviseur

Heb je vragen over de TEK-regeling? Neem dan contact op met jouw adviseur, we helpen je graag verder!

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.