Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

31 mei 2018 | Agro


Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker). Het jongvee werd overgeschreven op het UBN-nummer van de opfokker, maar de melkveehouder bleef de eigenaar van de dieren.

Voor de rechtbank vorderde de melkveehouder dat de jongvee-opfokker alle rechten aan hem moest overdragen. De rechter wees de vordering echter af. De melkveehouder had het jongvee tegen betaling laten opfokken. Gelet op de lange duur en het bedrijfsmatige karakter was er geen sprake van slechts een kortdurende, tijdelijke uitscharing van vee. Het jongvee had jarenlang bij de opfokker gestaan, die tegen betaling de volledige zorg voor het jongvee op zich had genomen. Ook had de opfokker belang bij het behouden van de fosfaatrechten, omdat hij anders zijn bedrijf niet meer kon uitoefenen.

Begin mei heeft de rechtbank een vergelijkbare uitspraak gedaan. In die zaak duurde de opfok bijna twee jaar. Ook in die zaak kwamen de fosfaatrechten volgens de rechter toe aan de opfokker. Het gedurende twee jaar opfokken van jongvee kon niet gelijkgesteld worden aan het in- en uitscharen. Daarbij kwam dat de opfokker de rechten nodig had voor zijn bedrijf, terwijl de melkveehouder wilde uitbreiden met melkkoeien en zijn jongvee inmiddels bij een andere jongvee-opfokker had gestald.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.