Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

2 februari 2023 | Inkomstenbelasting


De staatssecretaris van Financiën is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen in box 3 voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. Het betreffende besluit is in de Staatscourant geplaatst.

In de procedure massaal bezwaar plus wordt een rechtsvraag geformuleerd, die aan de rechter wordt voorgelegd. De rechtsvraag voor deze procedure is of niet-bezwaarmakers een beroep kunnen doen op het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Uit de ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering en bezwaarschriften tegen een eerdere afwijzing daarvan worden een of meer zaken geselecteerd waarover zal worden geprocedeerd. De rest van de verzoeken en bezwaren wordt aangehouden en na afloop van de procedure met één collectieve beslissing afgedaan. In de aanwijzing massaal bezwaar plus zijn meerdere deelvragen opgenomen, die niet aan de orde zijn geweest in het arrest waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel.

Alle niet-bezwaarmakers doen automatisch mee in de procedure en hoeven dus géén actie te nemen:

  • mensen die niet hebben meegedaan aan het massaal bezwaar
  • mensen die maar voor 1 jaar meededen aan het massaal bezwaar
  • mensen die te laat bezwaar maakten
  • mensen die een verzoek tot vermindering deden

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.