Rechter verwerpt gps-meting percelen

21 juni 2018 | Agro


Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een gps-meting laten uitvoeren door een meetbureau, waarbij tevens veldfoto’s waren gemaakt. Deze foto’s, in combinatie met de gps-meting, gaven volgens hem een beter beeld van de feitelijke situatie in het veld dan de door RVO.nl gebruikte luchtfoto’s. Door de oppervlakte te klein vast te stellen, had de landbouwer naar zijn mening te weinig betalingsrechten verkregen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met de landbouwer eens. Zoals het College al eerder heeft geoordeeld, mag RVO.nl de AAN-laag gebruiken om de omvang van de percelen vast te stellen. De resultaten van een fysieke controle (gps-meting) zijn niet nauwkeuriger dan de meting op basis van luchtfoto’s. De methode van RVO.nl was niet onjuist. RVO.nl hoefde niet uit te gaan van de gps-gegevens. Te meer, nu de gps-meting van 2012 niet actueel was en de situatie ter plaatse ieder jaar kan verschillen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.