Regeling TVL aangepast

7 oktober 2021 | Corona update


De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht de SBI-code 47.77 opgenomen in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’. Deze wijziging heeft betrekking op de opslag gesloten detailhandel in verband met voorraadverliezen, die werd verstrekt in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Ten tweede is de uiterste datum, waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 moet zijn ingediend, aangepast van 1 oktober naar 12 november 2021. De aanpassing geldt voor het mkb en voor grote bedrijven.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief