Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

24 mei 2018 | Agro


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een kamerbrief aangegeven, dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland, gelegen op klei- en veengronden, vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet in werking getreden omdat er geen alternatieven waren. Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld die eenzelfde reductie van de ammoniakemissie geven als de toegestane methode om drijfmest in de grond te brengen.

De controleerbaarheid van de alternatieven is nog onvoldoende geborgd, omdat de emissiearme toepassing van enkele alternatieven niet op het oog kan worden beoordeeld. Het is noodzakelijk dat in de komende maanden duidelijk wordt welke borgingstechnieken de sector voor deze alternatieven wil gaan introduceren, zodat alle alternatieven controleerbaar en dus handhaafbaar zijn. Daarom is besloten tot invoering van het verbod met ingang van 1 januari 2019. Invoering op deze datum zal ook plaatsvinden indien de borgingstechnieken niet tijdig gereed zijn. In dat geval zullen alleen de wel controleerbare alternatieven worden ingevoerd.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.