Tegemoetkoming fruitschade door vogels

21 juni 2018 | Agro


De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels geheel af te bouwen. In een juridische procedure oordeelde de Raad van State echter dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland besloten om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden. Andere provincies hebben hierover nog geen besluit genomen. Voor fruittelers in Gelderland en Zeeland geldt wel, dat ze alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over 2016 en 2017 wanneer deze op tijd is aangevraagd. Ook moet er tijdig bezwaar en/of beroep zijn aangetekend. Verder moet de aanvraag zijn onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en voldoen aan de overige voorwaarden. De taxatiekosten van 2017 worden – na overlegging van de factuur – eveneens vergoed. Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland zullen fruittelers ook tegemoetkomen in de eventuele schade die in 2018 ontstaat. Hierbij geldt een eigen risico van 40% en de aanvraag moet voldoen aan de geldende voorwaarden.

De andere provincies moeten nog een besluit nemen over de tegemoetkoming.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.