Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

1 november 2018 | Agro


De minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de ontwerpregeling voor de fosfaatbank aan te passen en de openstelling uit te stellen tot naar verwachting medio 2019. Aanvankelijk was het de bedoeling de fosfaatbank in november 2018 open te stellen.

Aanpassing regeling fosfaatbank
Met de eerste motie heeft de Tweede Kamer de minister verzocht om de regeling fosfaatbank zodanig aan te passen dat de eis van grondgebondenheid geldt voor alle entiteiten van de aanvrager, zodat het niet loont om vee te verplaatsen naar een andere entiteit.

In de tweede motie is de minister verzocht de regeling zodanig aan te passen dat de productieruimte waarop bedrijven aanspraak kunnen maken nog verder wordt ingeperkt dan de reeds bestaande maximering die inhoudt dat de productieruimte positief moet zijn, ook na verlening van ontheffingen. Dat betekent dat de minister de ontwerpregeling opnieuw moet bezien en deze in haar huidige vorm niet kan vaststellen.

Uitstel openstelling fosfaatbank
Met de derde motie heeft de Kamer de minister verzocht om de regeling niet eerder open te stellen dan na afwikkeling van alle bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de minister kunnen ondernemers ook gedurende een lopende bezwaarprocedure aanspraak maken op de regeling fosfaatbank en staat dit de openstelling dus niet in de weg. Zij verwacht een groot deel van de reeds ingediende bezwaarschriften in 2018 te kunnen afhandelen. Echter, het aanzienlijke aantal aanvragers dat stelt dat in hun geval sprake is van een individuele disproportionele last en de uitgebreide toets die daarop uitgevoerd moet worden, betekent dat veel bezwaarprocedures nog in 2019 door zullen lopen. De uitvoering van de motie heeft tot gevolg dat naar verwachting de fosfaatbank pas medio 2019 opengesteld kan worden.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.