Vastlegging van gegevens

15 december 2018 | Eindejaarsactualiteiten


Wij ervaren in toenemende mate dat werkgevers veel zaken die zij met hun werknemers bespreken niet of onvolledig vastleggen. Dit kan bij eventuele ontslagzaken en discussies met uw medewerkers heel vervelend zijn. Wij willen u er dan ook nogmaals op wijzen dat het in uw belang is om bijvoorbeeld te gaan werken met een bedrijfshandboek / bedrijfsreglement, functionering en beoordelingsdocumenten. Uw adviseur is u in deze graag behulpzaam bij het opstellen hiervan.

Door werkgever zelf opgestelde contracten worden i.v.m. aansprakelijkheid niet door de loonafdeling getoetst. Wel kunnen wij deze ter beoordeling aan onze eigen bedrijfsjuriste voorleggen. Het belang van een goed en actueel opgestelde arbeidsovereenkomst moet niet worden onderschat en kan veel problemen voorkomen. Werkt u nog met oude contracten die al geruime tijd niet meer geactualiseerd zijn, neemt dan contact op met één van onze adviseurs. Zij begeleiden u graag om er voor te zorgen dat alles weer voldoet aan de huidige wet en regelgeving.

Om nieuwe werknemers te kunnen opnemen in de loonadministratie hebben wij een ingevuld aanmeldformulier nieuwe medewerker, een kopie (geldig) ID-bewijs en een getekende loonbelastingverklaring nodig. Tevens verzoeken wij u naast deze drie formulieren ook de getekende arbeidsovereenkomst te uploaden in Nmbrs. Zonder de genoemde formulieren zullen wij geen salarisverwerking voor deze medewerker uitvoeren en geen contract opmaken!

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief