Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

2 augustus 2018 | Agro


De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de minister van LNV voor verruiming van de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven.

De huidige knelgevallenvoorziening is alleen van toepassing op melkveebedrijven die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk. De verruiming houdt in dat ook starters die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn begonnen met de productie van melk voor consumptie of verwerking in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening. Voorwaarde is wel dat deze starters op de peildatum 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hebben. De overige criteria blijven ongewijzigd, namelijk:

  • Het bedrijf beschikt over een voor 2 juli 2015 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee of over een voor 2 juli 2015 ingediende melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit) voor het houden van melkvee.
  • Er zijn voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen aangegaan.
  • Er werden op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien gehouden.
  • Het bedrijf maakt geen aanspraak op rechten op grond van de overname van een beëindigd bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Het wijzigingsbesluit is voor spoedadvies aangeboden aan de Raad van State. Het streven is de wijziging voor 15 september 2018 in te voeren. Ondernemers krijgen dan tot 15 oktober 2018 de gelegenheid een aanvraag in te dienen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.