Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden

22 oktober 2020 | Agro


Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar, die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling:

  1. op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;
  2. er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;
  3. de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
  4. er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten. Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op het bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen gedurende het gehele kalenderjaar. Als deze er niet (voldoende) zijn, is sprake van een economisch delict.

Aanmelding vrijstellingsregeling

Om vanaf 2021 gebruik te mogen maken van de vrijstellingsregeling, moeten bedrijven met fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2020 aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, kan men zich aanmelden tot en met 1 december 2020. Bedrijven, die zich vorig jaar al aangemeld hebben voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat nu niet weer opnieuw te doen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief