Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

11 oktober 2018 | Agro


De Europese Commissie heeft medio september goedkeuringen verleend voor het afwijken van de voorwaarden voor het telen van EA-vanggewassen in verband met de droogte. De minister van LNV heeft nu aangegeven van de goedkeuringen gebruik te zullen maken. Voor dit jaar worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • EA-vanggewassen moeten normaliter minimaal acht weken op het perceel aanwezig zijn. In 2018 wordt deze periode verkort naar zes weken, mits aansluitend een wintergewas wordt geteeld.
  • Bij EA-vanggewassen moet normaal een zadenmengsel van ten minste twee soorten gebruikt worden. In 2018 kan volstaan worden met het inzaaien van een soort vanggewas op voorwaarde dat het een gras of ander kruidachtig voedergewas betreft.
  • In 2018 kunnen arealen met wintergewassen, die normaliter in het najaar worden ingezaaid om te worden geoogst als diervoeder of te worden begraasd, worden aangemerkt als arealen met vanggewassen, mits ze bestemd zijn voor veevoeder.

Om gebruik te maken van genoemde opties dient de landbouwer hiervan zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 december 2018 melding te maken bij RVO.nl. Op de website van RVO.nl zijn daartoe speciale formulieren beschikbaar gesteld.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.