Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

31 mei 2018 | Agro


Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen. Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de veehouder een perceel landbouwgrond zelf in gebruik had. Volgens de veehouder was dit wel het geval, want hij had voor dit perceel een grondgebruiksverklaring afgesloten en bracht er mest op.

De rechtbank oordeelde echter dat RVO.nl terecht meer gewicht had toegekend aan de verklaring van de eigenaar van het perceel dan aan de door de veehouder overlegde grondgebruiksverklaring. De eigenaar had tegenover de NVWA-controleur verklaard dat hij de veehouder kende, maar dat hij dit perceel zelf in gebruik had gehad als hobbyweiland voor zijn paard. Uit de grondgebruiksverklaring bleek niet dat de veehouder de beschikkingsmacht had bedongen over teeltplan en bemestingsplan. Het perceel telde daarom niet mee voor de gebruiksnormen.

Van belang is steeds dat u zowel over een geldige gebruikstitel (toestemming eigenaar) beschikt als het daadwerkelijke gebruik van een perceel heeft.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.