Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Betalingsrechten uit Nationale reserve

28 februari 2019 | Agro

Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:

Jonge landbouwers.
Startende landbouwers.
Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 februari 2019 | Arbeidsrecht

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019 | Toeslagen

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege

Lees meer

Wijziging en handhaving I&R

27 februari 2019 | Agro

De minister van LNV heeft besloten een wijziging door te voeren in het I&R-systeem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten. Een goed functionerend systeem van identificatie en registratie is van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren bij

Lees meer

Het starten van een eigen bedrijf is een trend

25 februari 2019 | Algemeen

Het afgelopen jaar zijn er meer nieuwe bedrijven opgericht dan alle jaren hiervoor. In 2018 waren dit er maar liefst 191.000. Veel ondernemers met een goed idee besluiten om de stap te zetten en ervoor te gaan. Een prachtige ontwikkeling vinden wij! Ondernemerschap is iets dat wij stimuleren en ondersteunen. Vooral eenmanszaken zijn het afgelopen […]

Lees meer

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

21 februari 2019 | Agro

Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere

Lees meer

Forensenbelasting

20 februari 2019 | Overige heffingen

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een

Lees meer

Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

20 februari 2019 | Agro

Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de mestsoort. Hoe hoger de werkingscoëfficiënt, hoe minder stikstof uit overige meststoffen (w.o.

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief