Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Daling pachtnormen gras- en bouwland

31 mei 2018 | Agro

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012

Lees meer

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31 mei 2018 | Loonbelasting

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van personeelsuitje vaak een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen is de

Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31 mei 2018 | Arbeidsrecht

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat beding was het een werknemer verboden na uitdiensttreding gedurende zes maanden te werken voor

Lees meer

Verzuimboete

24 mei 2018 | Formeel recht

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij afwezigheid van alle schuld of bij een pleitbaar standpunt wordt

Lees meer

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24 mei 2018 | Sociale verzekeringen

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in België wonende gepensioneerde met een pensioen uit Nederland recht op zorg in België ten laste van

Lees meer

Non-concurrentiebeding

24 mei 2018 | Arbeidsrecht

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te verbieden om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een

Lees meer

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

24 mei 2018 | Agro

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een kamerbrief aangegeven, dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland, gelegen op klei- en veengronden, vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangekondigd, maar

Lees meer

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

24 mei 2018 | Agro

Een melkveehouder, die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kg per koe en een ureumgehalte van 26 (art. 74, lid 4,

Lees meer

Aanzegverplichting

17 mei 2018 | Arbeidsrecht

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na afloop wel of niet wil voortzetten. Dit moet schriftelijk

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief