Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25 juni 2020 | MKB

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde woning met

Lees meer

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25 juni 2020 | MKB

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.

Leeftijd op 31-12-2019
ondergrens

Lees meer

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25 juni 2020 | Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Aanvragen voor de NOW-2 kunnen vanaf 6 juli

Lees meer

Hendriksen in Oldenzaal is flink uitgebreid

19 juni 2020 | Algemeen

Al sinds 1999 zijn we gevestigd in Oldenzaal. Veel ondernemers uit Oldenzaal en omstreken adviseren we vanuit hier over de financiële keuzes die zij nu en in de toekomst (moeten) maken. De vestiging heeft de afgelopen jaren veel groei doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in ruimtegebrek. Om dit op te lossen hebben we begin dit jaar […]

Lees meer

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

18 juni 2020 | Lonen

De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als gevolg van de verhoging per 1 juli 2020 van het bruto minimumloon met 1,6% worden diverse bedragen in de sociale verzekeringen aangepast. Het betreft

Lees meer

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

18 juni 2020 | Lonen

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën hebben onderzocht welke

Lees meer

Tozo niet voor student-ondernemers

18 juni 2020 | Corona update

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin is geregeld dat personen jonger dan 27 jaar geen recht

Lees meer

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

18 juni 2020 | Corona update

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief