Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

2 juni 2019 | Agro

Op 16 april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee geoordeeld dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee, dat

Lees meer

PAS ongeschikt voor toestemming activiteiten

2 juni 2019 | Agro

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De onderbouwing van het PAS deugt niet.

Op

Lees meer

Minimumloon juli 2019

28 mei 2019 | Sociale verzekeringen

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het wettelijk minimumloon. De bedragen gelden voor een volledige werkweek.

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

28 mei 2019 | Arbeidsrecht

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van het aanvragen van de ontslagvergunning niet bekend was met de zwangerschap of als

Lees meer

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

22 mei 2019 | Agro

In 2007 is een beperking in de afschrijving op gebouwen ingevoerd. Deze beperking houdt in, dat afschrijving alleen mogelijk is indien de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde en ten hoogste het verschil daartussen bedraagt. De bodemwaarde

Lees meer

Heretikettering auto van de zaak

22 mei 2019 | Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het

Lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

22 mei 2019 | Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden belast. In

Lees meer

Rendabel maken van vermogen

22 mei 2019 | Inkomstenbelasting

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal vermogensbeheer is

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief