Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Hoe vraag je de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) aan?

Update 15/04/2020

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) wordt vrijgesteld van belastingheffing. Dat staat in het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis. Ondernemingen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) die verderop in dit artikel staan beschreven.

Een van de voorwaarden is dat in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 omzetverlies wordt verwacht. Het uitgangspunt is dat een dergelijke vergoeding behoort tot de winst van de onderneming. Deze tegemoetkoming wordt vrijgesteld van belastingheffing, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 27 maart 2020.

Belastingplan 2021

Om belastingheffing over deze vergoeding te voorkomen, zal in het pakket Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht worden geregeld dat de tegemoetkoming die op grond van de TOGS wordt verkregen niet tot de winst behoort.
Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

Update 08/04/2020
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Waar en wanneer kan je een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? 

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)  bedoeld?

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden.  Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar. (voor een gedetailleerd overzicht zie publicatie in Staatscourant). De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Voor welke sectoren is er een  uitbreiding van de regeling? 

Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart de uitbreiding van de regeling bekend gemaakt, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

De bijbehorende SBI-codes zijn nu bekend. Het overzicht Vastgestelde SBI-codes wordt zo snel mogelijk aangepast. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Waar moet je aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 1. De hoofdactiviteit van jouw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 2. Jouw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
 3. Je verwacht dat jouw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.
 4. Je hebt minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 5. Jouw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 6. Jouw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
 7. Jouw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 8. Jouw onderneming is niet failliet.
 9. Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Waarom vallen sommige branches/sectoren niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?

De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders.

Om in aanmerking te komen voor TOGS proberen ondernemers de SBI-code van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel te wijzigen. De KvK waarschuwt echter dat wijzigen van die codes geen zin heeft en wijst op het maatwerk dat mogelijk is via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een aantal ondernemers stelt vast dat ze zijn ingeschreven bij de KvK met een (inmiddels) onjuiste SBI-code. De KvK waarschuwt dat wijziging in het handelsregister geen zin heeft. De peildatum is immers 15 maart 2020.

Ondernemers die denken recht te hebben op de regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/nietsluitendesbi. Per melding zal naar de registratie gekeken worden, deelt de RVO mee.

Kom je niet in aanmerking? Dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen.

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Mail of bel dan met je adviseur of naar ons via info@hendriksen.nl of 0546 – 62 99 000.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.