TOGS beschikbaar voor geregistreerde nevenactiviteit


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op TOGS. Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van € 4.000 gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000).

Meer informatie over de TOGS-regeling of heb je vragen over dit onderwerp? Bel dan met 0546 – 62 99 00, mail naar info@hendriksen.nl of neem contact op met je adviseur. 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.