TOGS nu ook open voor zorgondernemers


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Andere tegemoetkomingen

Anders dan bij de andere getroffen sectoren geldt voor zorgondernemingen dat ze ook tegemoetkomingen kunnen ontvangen van zorginkopers om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren. Zo gaan de zorgverzekeraars bijvoorbeeld voorschotten aan ziekenhuizen verlenen, werd woensdag bekend. Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.

Controle achteraf

Bij een controle achteraf kan de gedupeerde zorgonderneming worden gevraagd om bewijsstukken waaruit dit blijkt. Voorbeelden zijn een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 met vermelding van de tegemoetkomingen die de zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels

Ook thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Thuiszorgwinkels vallen onder de SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel een aanvraag kunnen doen is de nadere specificatie opgenomen dat alleen ondernemingen uit deze SBI-code die een thuiszorgwinkel zijn in aanmerking komen. De aanvrager die in deze SBI-code valt, moet bij aanvraag verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel is.

Meer informatie over de TOGS-regeling of heb je vragen over dit onderwerp? Bel dan met 0546 – 62 99 00, mail naar info@hendriksen.nl of neem contact op met je adviseur. 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.