Uitstel van betaling belasting verder versoepeld


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Uitstel van betaling belasting voor ondernemers verder versoepeld

Update 18/6/2020

Binnenkort aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling mogelijk

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de termijn voor bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd van 19 juni naar 1 oktober aanstaande. Er komt een nieuw online formulier voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De eerste termijn van drie maanden van het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen vanwege de uitbraak van het coronavirus, loopt binnenkort af. Is er behoefte aan langer uitstel van betaling, dan kan dit met het nieuwe formulier worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst zou dit formulier vanaf deze week beschikbaar komen. Ten tijde van de publicatie van deze special (17 juni 2020) is het online formulier echter nog niet beschikbaar gesteld.

Aanvullende eisen

Als verlenging van uitstel van betaling wordt gevraagd voor een bedrag van € 20.000 of meer, moet bij het nieuwe online formulier een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose over de periode van het verzochte uitstel worden meegestuurd. Het toegekende uitstel zal in ieder geval niet eerder dan 1 oktober 2020 worden ingetrokken. Bij het aflopen van het uitstel zal de Ontvanger een passende betalingsregeling bieden. De concrete vormgeving hiervan is echter nog niet bekend.

Update 25/5/2020

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

UPDATE 9/4/2020

Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor ondernemers om uitstel van betaling voor belastingen aan te vragen: de aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt.

Eenvoudiger aanvragen

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt de ondernemer in met zijn eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen kunnen met hun eigen DigiD gebruik maken van het formulier.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen

De ondernemer hoeft ook nog maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen, meldt staatssecretaris Vijlbrief.

Meer belastingsoorten

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Dit betekent dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening kan brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. De energieleveranciers zullen deze week voorbereidingen treffen, zodat het merendeel dit vanaf volgende week kan uitvoeren. Voor kleine energieleveranciers zal dit wegens de uitvoering lastig zijn.

Langer uitstel

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al 3 maanden betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor ondernemers nog te kort. Ondernemers kunnen daarom nu ook ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan €20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Verklaring derde

Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. De staatssecretaris wil dit zo eenvoudig mogelijk maken, meldt hij. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.

De Minister van Financiën heeft op 7 april besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Deze melding hoef je niet meer afzonderlijk te doen als je om uitstel van betaling in verband met corona, gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief