Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis toegestaan


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Verlaging van het gebruikelijke loon vanwege coronacrisis is toegestaan

UPDATE 19/5/2020

Voorwaarden verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling bekend

Aanmerkelijkbelanghouders (ten minste 5% aandelen van een bv) dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet de ab-houder daarover belasting betalen. Dit knelt, gelet op het grote omzetverlies in sommige sectoren vanwege de coronacrisis. De staatssecretaris van Financiën keurt daarom voor het jaar 2020 goed dat ab-houders die te maken hebben met een omzetdaling, het gebruikelijk loon mogen verlagen – evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt de periode in het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Hoe ziet de formule eruit?

Commentaar

Het gebruikelijk loon kan in 2020, zonder vooroverleg met de Belastingdienst, als volgt worden berekend:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

De volgende drie voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  2. Als de ab-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
  3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Het gevolg van deze goedkeuring kan dus zijn dat het loon van de ab-werknemer lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Uiteraard kan de goedkeuring niet tot een hoger gebruikelijk loon leiden. De wettelijke mogelijkheden blijven bestaan om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

UPDATE 2/4/2020

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit meldt het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.
Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf worden bepaald. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon dient in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten te worden vermeld, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, dient te worden bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig.

Heb je vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.