Begeleiden van bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is een complex traject. Niet alleen vanwege het financiële aspect, er speelt meer mee. Denk hierbij aan emoties, eventuele familiebanden, personeel en de privésituatie maken een bedrijfsovername ingrijpend en complex. Een soepele overname vergt daarom een nauwgezet samenspel van verschillende disciplines en specialisten zoals Corporate Finance, HR en Juristen. Hendriksen heeft al deze disciplines in huis. Van gecertificeerde overnamespecialisten voor het MKB tot juristen en van fiscalisten tot personeelsadviseurs. Door effectief en efficiënt samen te werken, werken wij naar maximaal rendement en een hoge slagingskans.


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Een bedrijfsovername bestaat uit een aantal stappen. Hieronder worden tien stappen toegelicht die in het bedrijfsovername proces aan bod komen.

Stap 1: Ondertekening geheimhoudingsverklaring

Voordat er kennis wordt gemaakt met de andere partij is het belangrijk om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Jij staat op het punt om vertrouwelijke informatie te delen of te ontvangen. Dit wordt gedaan ter voorkoming van het lekken van betrouwbare en geheime informatie naar anderen. In de verklaring wordt verklaard dat informatie die wordt uitgewisseld niet zonder toestemming van de andere partij mag worden gebruikt en/of gedeeld.

Stap 2: Kennismaking

De kennismaking tussen jou en de koper/verkoper is een volgende stap. Tijdens deze kennismaking leren jullie elkaar kennen. Op basis van dit gesprek wordt er ingeschat of er een klik is, en of jij het overnameproces wil voortzetten met de andere partij.

Stap 3: Informatie-uitwisseling

Na stap één en twee wordt er pas informatie uitgewisseld. Meestal wordt er een Informatie-of Verkoopmemorandum gedeeld. Dit geeft jou als koper een overzicht van de beschikbare informatie. Ben jij de verkoper? Dan is dit de mogelijkheid om duidelijk te maken wat je belangrijk vindt en terug wil zien in een eventuele bieding.

Stap 4: Waardebepaling en bieding

De waardebepaling en de bieding is een volgende stap in het overnameproces. De verstrekte informatie van de verkoper wordt gebruikt om een bieding voor te bereiden. Deze bieding is meestal een indicatie van de daadwerkelijke bieding en is over het algemeen niet bindend. Jij als koper beschikt meestal nog niet over alle relevante informatie en de onderhandelingen moeten nog plaatsvinden.

Stap 5: Onderhandelingen

De onderhandeling wordt opgestart zodra de verkoper vindt dat er voldoende aanknopingspunten zijn. De indicatieve bieding die de kopende partij in stap vier heeft gedaan wordt hierbij als leidraad gebruikt.

Stap 6: Opstellen en tekenen Intentieovereenkomst

In een Intentieovereenkomst worden de hoofdlijnen vastgelegd waar overeenstemming over is bereikt. In deze overeenkomst moet een koper er altijd aan denken om een voorbehoud van financiering en boekenonderzoek op te nemen. De Intentieovereenkomst is daarnaast een soort agenda voor het vervolg van het overnameproces.

Stap 7: Arrangeren van de financiering

Op welke manieren financier je een overnameproces? In stap zeven in het proces is dat de vraag waar je als koper antwoordt op moet vinden. Ga je eigen middelen inzetten, heb je investeerders nodig of wil je bij de bank een lening aanvragen? Een overnameproces valt of staat met deze stap!

FINANCIERINGSAANVRAAG DOEN

Stap 8: Boekenonderzoek – Due Diligence

Vaak lopen stap zeven en acht parallel met elkaar. Tijdens het boekenonderzoek wordt nagegaan of de informatie kloppend is die de verkopende partij heeft verstrekt. Ook wordt er gekeken of er geen addertjes onder het gras zitten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in sommige gevallen aanleiding voor de kopende partij om een aanpassing te doen in de prijs en/of opname van garantiebepalingen in een koopovereenkomst. In het ergste geval is de uitkomst van het boekenonderzoek een reden om van de bedrijfsovername af te zien.

Stap 9: Opstellen en tekenen koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt opgesteld indien alle bovenstaande stappen succesvol zijn doorlopen en beide partijen tevreden zijn met hetgeen dat zij aantroffen. De transactie wordt tot in detail beschreven. Denk hierbij aan onderdelen als het object van verkoop, de wijze van betaling, garanties, transactiedatum en prijs. Het is niet vereist om de koopovereenkomst te tekenen met tussenkomst van een notaris.

Stap 10: Overdracht – closing

Is de koopovereenkomst met succes door beide partijen getekend? Dan is het tijd voor de daadwerkelijke overdracht van de onderneming en de betaling van de koopsom. De overdracht van aandelen in een Besloten Vennootschap moet door middel van een notariële akte van levering. Betaling van de aandelen vindt in dat geval plaats via de notaris. Betreft de overdracht een eenmanszaak, maatschap of VOF? Dan wordt de betaling onderhands geregeld zonder tussenkomst van een notaris.

Meer informatie?

Benieuwd hoe wij jou ondersteunen en adviseren? Neem contact met ons op door te bellen naar 0546 – 62 99 00 of te mailen naar info@hendriksen.nl. Vraag daarnaast eenvoudig een vrijblijvend adviesgesprek aan via de onderstaande knop.

Download onze gratis whitepapers over onder andere het begeleiden van een bedrijfsovername.

HCF-SPECIALS DOWNLOADEN

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.